Rezervácie aktualizované 10.03.2022

Rezervácie, ktoré boli uskutočnené na rok 2021 a boli z dôvodu opatrení COVID -19 zrušené 
majú prioritu pred novými rezerváciami.
V prípade záujmu o rezerváciu Vás žiadame o zaslanie základných informácií 
na e-mail: info@restauracia-stop.sk 
  meno, dátum, názov udalosti (svadba, oslava, stužková, ples..), predpokladaný počet hostí, telefonický kontakt
Ďakujeme.