Rezervácie

V prípade záujmu o rezerváciu Vás žiadame o zaslanie základných informácií 
na e-mail: info@restauracia-stop.sk 
  meno, dátum, názov udalosti (svadba, oslava, stužková, ples..), predpokladaný počet hostí, telefonický kontakt
Ďakujeme. 
 
Vzhľadom k situácii s COVID -19 sme boli nútení niektoré termíny preložiť na jeseň 2020 alebo na rok 2021. 
Rezervácie s uhradenou zálohou majú prednosť. Ďakujeme za pochopenie.